Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Carousel (Karuzela)
Online tutorial:
- Nowa funkcja: dodano opcję "animacja CSS3". Wybierz animacje utworzone za pomocą Menedżera animacji. Można wybrać inną animację dla "Pokaż" i "Ukryj", aby tworzyć bardziej złożone efekty animacji.
- Nowa funkcja: dodano obsługę 'Full Page'. Jest to prosty sposób tworzenia stron pełnoekranowych przewijanych (zwanych także  onepage sites ). Ta opcja używa wtyczki jQuery 'fullPage.js

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017