Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Editbox/Text Area
Przycisk Checkbox/Radio Button
Formularze- Conditions and Calculations(warunki i obliczenia.)
Online tutorial:
http://wysiwygwebbuilder.com/conditions.html
Formularze
- Ulepszenia: Dla lepszego zabezpieczenia maksymalny rozmiar pliku jest ustawiany w skrypcie, (zamiast używania ukrytego pola w formularzu) .
- Nowa funkcja: Dodano obsługę zmiennych w temacie wiadomości e-mail (PHP Mailer lub rich text musi być włączony).
- Nowa funkcja: dodano możliwość ustawiania właściwości (nazw) ID dla ukrytych pól.
- Nowa funkcja: dodano opcję zawierania nazwy strony / referrera w danych formularza.
- Nowa funkcja: dodano pole z opcją konfiguracji  konta e-mail do automatycznego odpowiadania.
- Nowa funkcja: dodano możliwość przesyłania danych formularza na adres e-mail w oparciu o wybór w polu kombi. Użytkownicy mogą wysłać e-mail na adres wybierany w opcjach. Więcej informacji można znaleźć w pliku pomocy.
- Nowa funkcja: Dodano opcję 'Full Width' (pełna szerokość) dla pól TextArea, Combobox, Label i Button. Umożliwia to użycie jako blok (100%) lub w układzie na siatce (Layout Grid).
- Nowa funkcja: Dodano 'Conditions'. Umożliwi to wyświetlanie / ukrywanie / włączanie / wyłączanie innych obiektów w oparciu o wartość lub wybór w polu  formularza. Na przykład możesz wyłączyć przycisk przesyłania formularza, dopóki użytkownik nie zatwierdzi pola (checkxbox)..
- Nowa funkcja: dodano możliwość wykonywania podstawowych obliczeń na danych z pól formularza. Obliczenia są dostępne w sekcji "Condition" w polach wprowadzania. Funkcja może być używana do obliczania wartości w oparciu o wartości lub wybory innych pól wprowadzania. Na przykład, aby obliczyć całkowitą cenę zakupów w sklepie internetowym w oparciu o wybrane opcje.

Opcje warunków / obliczeń są dostępne dla pół Editbox, TextArea, Combobox, Checkbox i Radio Button.
- Nowa funkcja: teraz można zmienić styl (wygląd i rozmiar) obiektu Checkbox / Radio Button, aby podmienić ten domyślny z przeglądarki. Sprawi to, że przycisk Checkbox / Radio Button  może mieć inny rozmiar (i kolor) w punktach przerwań. To nowe zachowanie można wyłączyć przy użyciu 'use default browser styling' (domyślnie jest ta opcja włączona  w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej dla starszych projektówj).
- Nowa funkcja: dodano opcję "Sprawdzanie pisowni". Atrybut sprawdzania pisowni HTML5 określa, czy ma być sprawdzana (w przeglądarce) pisownia  i gramatyka , czy nie.

Należy zauważyć, że jest to standardowa funkcja HTML5. Sprawdzanie pisowni jest zaimplementowane w przeglądarce, więc może działać różnie w różnych przeglądarkach.
Kilka przykładów ->
Login Tools (narzędzia logowania)
- Nowa funkcja: dodano opcję "checkbox" do niestandardowych pól profilu.

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017