Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Animacje CSS3 I Przejścia (CSS3 Animations and Transitions)
- Nowa funkcja: Dodano przycisk "Kopiuj", aby szybko klonować animacje i przejścia.
- Nowa funkcja: Dodano tło, ramkę ( 'short hand' ='krótka ręka'), właściwości wyświetlania i położenia do właściwości animacyjnych. Mogą mieć zastosowanie do przejść w trakcie przewijania.
- Nowa funkcja: Dodano 10 nowych animacji CSS3 do menedżera animacji:
animate-rotate-in-left  (obrót w lewo)
animate-rotate-in-right (obrót w prawo)
animate-rotate-out-left    (obracanie-w lewo-out)
animate-rotate-out-right    (obrót w prawo-out)
heartbeat-1   (bicie serca-1)
heartbeat-2    (bicie serca-2)
transform-peek    ("kiwanie")
transform-scale-in (skalowanie-in)
transform-scale-out    (skalowanie-out)
transform-shiver  (drżenie)


Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017