Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Elementy Interfejsu (polisch.lng) WWB 12 wprowadzające w błąd
Opcje Programu (Narzędzia->Opcje->Ogólne  czyli Tools->Options->Ogólne)
Błąd występuje też w tłumaczeniu do wersji 11 programu (oryginał i sm)
Po lewej oficjalny polisch.lng, po prawej oryginał angielski czyli zakładamy że to jest prawidłowy wygląd okna,
Bazyjąc na polskim tłumaczeniu (poliscg.lng) również powieliłem błąd (obrazek po lewej). Powinno to raczej wyglądać jak na poniższym obrazku po prawej.

12.0.5-2017.05.25

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017