Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Extension Builder - wersja. 5.5


Program Extension Builder jest narzędziem do tworzenia własnych rozszerzeń dla WYSIWYG Web Builder 10, 11 i 12.
Narzędzie Extension Builder tworzy pliki wynikowe mogące zawierać fragmenty kodu Html,kodu PHP, skrypty JS, obiekty flash i inne pliki w jednym pojedynczym pliku .wbx, który może być używany w taki sam sposób jak wszystkie inne obiekty w programie WYSIWYG Web Builder.
Pozwala zbudować własne rozszerzenie w ciągu kilku minut bez potrzeby korzystania z zewnętrznych narzędzi  i oprogramowania.
Możesz zdefiniować kod HTML treść i właściwości tekstu, kolory, czcionki, odnośniki i specyficzne opcje galerii.
Wszystkie zdefiniowane właściwości mogą być edytowane przez użytkownika za pośrednictwem ogólnego okna dialogowego.
Możliwe jest renderowanie podglądu  bezpośrednio w WWB na podstawie  HTML i dokonanych ustawień .
Można tworzyć wiele rodzajów galerii bazując na szablonach XML.
Wszystkie dodane pliki, kod i skrypty zostaną osadzone w rozszerzeniu, a efektem będzie 1 wygenerowany plik!
Już dostępnych ponad 250 rozszerzeń utworzonych przez użytkowników! http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewforum.php?f=42
Podstawowe atrybuty.
Należy nadmienić, że to narzędzie jest przeznaczone raczej dla zaawansowanych użytkowników. Musisz mieć wiedzę na temat HTML i podstawowych koncepcji programowania.
Interfejs programu posiada Menu oraz 4 główne karty (ponadto karta Html zawiera jeszcze 8 kart).
Poniżej wygląd okna programu (bez żadnych wprowadzonych wartości).
Menu

 

Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017