Oprogramowanie które sprawia że tworzenie stron internetowych staje się przyjemością
Wysyłanie maili za pomocą skryptów i uwierzytelnianie SMTP
Opcje w formularzu.

Wysyłać "zwyczajnie" możemy tylko przeważnie z konta email podpiętego do konta na serwerze. (chodzi o wypełnione tylko  pole 1 bez 'ruszania' opcji zaawansowanych).
Możemy zastosować do wysyłania maili jednak dowolne konto, oczywiście nasze bo musimy znać hasło oraz kilka innych parametrów które musimy wprowadzić do formularza (paramtry mogą być zależne od serwera).
Formularz (przykładowy)
Tworząc formularz nie zapominajmy o kontroli danych wprowadzanych  przez użytkownika (typ danych, ilość/długość).
Tu użyłem metody zaimplementowanej w WWB - zakładka kontrola poprawności.
Ustawiamy tam co może być wprowadzone w danym polu (litery, cyfry, email itd..)
Jeśli na przykład chcemy walidować 'Editbox' - Imię i nazwisko to wypadało by ustawić typ danych na 'Tekst' i dodatkowo zaznaczyć w 'Format tekstu' litery, cyfry, i odstępy bo a nuż zechce się z nami skontaktować "Henryk 8" lub "Zygmunt 3 Waza" jeśli tego nie zrobimy dane nie przejdą.
Dodatkowo musimy zaznaczyć jeszcze 'Inny' (other) i wprowadzić w pole obok "typowo polskie"  litery bo inaczej jeśli zechce z nami skontaktować się Adam Żółkiewski - oboźny wielki koronny to też nie zostanie zwalidowany pozytywnie, czyli dajemy w to pole "zażółcićgęśląjaźńZAŻÓŁCIĆGĘŚLĄJAŹŃ" na koniec spację ew. jeszcze myślnik.
W pliku pomocy do WWB jest przykład jak walidować nr. tel.
W przypadku użycia przesyłania pliku należy ustawić kontrolę jaki ma być to typ pliku (np.*.jpg. *.txt, *.zip  itd..)  , tu też możemy zastosować walidację  z  WWB (rys obok).
Należy również wprowadzić ograniczenie maksymalnej wielkości pliku.
Można by było zastosować zwyczajne "MAX_FILE_SIZE" w ukrytym polu ale to zawodna metoda i łatwa do "oszwabienia"
Możesz  zastosować uploadowanie pliku do katalogu (przeznaczonego na pliki przesłane) w mailu bedzie tylko odnośnik do pliku.
Jak to działa nie sprawdzałem (chodzi o odporność na "oszwabkę")
1. Zaznaczamy "Użyj wbudowanego..."
2. Wpisujemy adres email.
3. Wisujemy 'Temat', Treść'.
4. Wskazujemy stronę Sukces (gdy wysyłanie się powiodło) i Błąd gdy wyszła 'dopa'
5. Otwieramy Zawansowane i przechodzimy do zakładki 'Mail Engine'
6. Wybieramy Silnik mail SMPT
7. Zaznaczamy SMTP Autentification.
8. SMPT host (host konta którego użyjemy-obok przykładowe ustawienia dla cba)
9. Wpisujemy port.
10. W pole SMPT użytkownik dajemy użytkownika maila (przeważnie email jak w oknie wyżej)
11. W pole password wprowadzamy hasło do konta emai.
12. Zatwierdzamy OK.


Oczywiście parametry dla kont na innych hostingach mogą być inne (a nie które na
pewno) więc dobrze jest zajrzeć do 'helpa'  na hostingu.
Diabeł tkwi w szczególach wszystko jest zależne od okoliczności (serwer hostujący, parametry konta email na serwerze), powyższy przykład to tylko jeden ze sposobów.Nie zawsze mam rację........
Free access
Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017